Megaterm Buhar Dirençli Boya

Tek bileşenli, kolay uygulanabilen, 250°C ‘ye kadar olan sıcaklıklarda metal yüzeylerin buhardan korunmasında kullanılan modifiye reçine esaslı bir son kat boyadır. Isı karklılıklarından etkilenmez ve yüzeye iyi yapışır, Buhar üreten ekipmanlar, sıcak proses tankları, otoklav ve sterilizasyon ekipmanları ve buhar kapanları gibi sıcak buharın söz konusu olduğu yüzeylerde pas oluşumunu önler. Tek katta 100-125 mikron kuru film kalınlığını geçmeyecek şekilde iki kat olarak uygulanmalı ve mümkünse sistem yavaş yavaş ısıtılarak hizmete alınmalıdır.