Sıcak Yüzeyler (350-650ºC arası)

Yüzey Hazırlama                : Kum raspası  Sa2.5 veya Sa3

Tavsiye edilen sistem         : Silikon

 

Astar / Sonkat                                                                                                                            Kuru Film Kalınlığı µ

Silkoterm  Sonkat  (412-20)                                                                                                                         2X25=50

(kapalı alan)

 

Silkoterm  Sonkat  (412-20)                                                                                                                         4X25=100

(atmosfere açık yüzeyler)