Sıcak Yüzeyler (250-410ºC arası)

Yüzey Hazırlama                 : Kum raspası  Sa2.5 veya Sa3

Tavsiye edilen sistem         : Silikon esaslı boya

 

Astar                                                                                                                                                 Kuru Film Kalınlığı µ

Megalit İnorganik Çinkoca Zengin Astar (504-21)                                                                                       60

 

Sonkat

Silkoterm  Sonkat  (412-20)                                                                                                                       2X25=50